Headway – Нова пътна карта в областта на психичното здраве

Mental Health 2

Тежестта на психичните заболявания се увеличава в световен мащаб. Само в Европа различните форми на психични разстройства засягат близо 40 % от цялото население годишно, като водят до преждевременна смъртност и оказват влияние върху функционирането и качеството на живот както на пациентите, така и на техните семейства.

След избухването на пандемията от COVID 19 през 2020 г. тревожността и стресът се увеличиха значително, като в същото време съкрушителната загуба на членове на семейството и страхът от заразяване доведоха до съществено ниво на тъга и страх в обществото. Освен това необходимите мерки за затваряне (локдаун) и социалната изолация оказаха значително социално-икономическо въздействие, предизвиквайки обща тревожност, тъй като компаниите се борят да оцелеят, а хората са изложени на риск от загуба на доходи и работа. Както беше подчертано от генералния директор на СЗО през май 2020 г., въздействието на пандемията COVID 19 върху психичното здраве на населението наистина е изключително тревожно.

Ето защо прилагането на политики в областта на социалното, физическото и психичното здраве следва да бъде приоритет за европейските здравни системи, за да се увеличи достъпът до цялостно качество на грижите. За тази цел някои държави започнаха нови политики и законодателства в тази област, а много от тях отбелязват напредък в предоставянето на психично-здравни услуги в общността, въпреки че в Европа все още има много съществени различия.

Поради тази причина, споделянето на местния опит и най-добрите практики в областта на психичното здраве е от първостепенно значение за оптимизиране на обхващането, диагностицирането, лечението и необходимата социална интеграция на всички пациенти.

В този контекст Анджелини Фарма активира инициативата Headway като продължение и в съгласуваност с програмите, дейностите и плановете на Световната здравна организация и на международните институции и организации.

Проектът стартира през 2018 г. в сътрудничество с известния италиански мозъчен тръст Европейски дом „Ambrosetti“ и има за цел да работи за подобряване на психичното здраве във всички области - в съответствие с неотдавнашния подход "Здраве във всички политики", насърчаван от Европейския съюз - като стимулира дебата за социалните и здравните политики както на европейско, така и на местно равнище, насърчавайки приемането на иновативни пътища за диагностика, лечение и социално възстановяване. Крайната цел е да се постигне напредък в настоящата парадигма на управление и лечение на психичните разстройства, така че социалните и здравните системи на всяка държава в ЕС да могат да осигурят адекватни и ефективни начини на лечение и грижи и същевременно да насърчават по-доброто качество на живот на пациентите, засилвайки законосъобразното им социално включване.

На 9 октомври 2019 г. първият 2-годишен етап от Headway приключи с форум на високо равнище, чийто домакин беше Парламентът на ЕС. Наред с други в събитието се включиха евродепутати, европейски мултидисциплинарни експерти и учени, икономисти в областта на здравеопазването и представители на пациентски организации, за да обсъдят и споделят мнения и окончателни препоръки.

Следвайки необходимостта от повишаване на осведомеността по психичната тематика в тези трудни времена, през м. октомври 2020 г. Анджелини Фарма - с подкрепата на Европейски дом „Ambrosetti“ – реализира Седмица на психичното здраве Headway, седмица на събития, дебати и свидетелства, по време на която експерти по психично здраве, пациентски организации и граждани повишиха осведомеността по въпроса за психичното здраве, за да преодолеят стигматизацията, която често съпътства психичните заболявания.

През 2021 г. целта на Headway бе да продължи да работи за споделяне на знания и ноу-хау за превенция, диагностициране, управление и намиране на решения, които да намалят тежестта на психичните заболявания не само в секторите на здравеопазването, но и на работните места, в училищата и в обществото като цяло.  За тази цел Европейски дом „Амброзети“ в сътрудничество с Анджелини Фарма разработи модел за анализ на представянето на европейските държави в областта на психичното здраве (Индекс на психичното здраве на Headway) с особен акцент върху областите "Здраве", "Общество", "Училище" и "Работа", реализира институционално събитие на 7 октомври за представяне на Индекса на психичното здраве Headway в Брюксел и активира повторно 2 мултидисциплинарни платформи в Италия и Испания, включващи експерти по психично здраве от различни сектори.

През 2022 г. целта на Headway беше да се актуализира моделът на анализ (Нов  Индекс на психичното здраве Headway), като се интегрира нова област - контекста на околната среда. Последният отчита както екологичния (напр. замърсяване, климат и др.), така и физическия контекст (напр. природни бедствия, сигурност, престъпност и др.). Актуализацията на данните отразява и въздействието на пандемията COVID-19 върху психичното здраве, но също така и настоящия контекст, характеризиращ се с кризата в Украйна. Последните резултати бяха споделени на институционално събитие в Брюксел на 28 септември в Европейския парламент.

Главният изпълнителен директор Пиерлуиджи Антонели заяви: „Този доклад пренасочва международното внимание към значението на влиянието на околната среда върху психичното здраве, като например изменението на климата, икономическата рецесия или геополитическите кризи като войната в Украйна. Психичните разстройства продължават да представляват огромна социална и икономическа тежест за общностите. Данните от Индекса на психичното здраве 2.0 показват, че до 2030 г. психичните разстройства ще представляват повече от половината от глобалната икономическа тежест, дължаща се на незаразните болести, ето защо трябва да действаме сега!”