Angelini Pharma

Angelini се ангажира да идентифицира здравни решения с преобладаващ фокус върху областите на централната нервна система (ЦНС), включително болката и редките заболявания. Компанията също така е водещ играч в сектора на здравето на потребителите.

Новини & публикации

Терапевтични области

 1. Болка

  Едно от най-честите мозъчни заболявания е епилепсията, която засяга над 70 милиона души по света. Епилепсията има множество невробиологични, когнитивни и психосоциални последици. В много части на света болестта е стигматизирана.

 2. Онкология

  Заболяването се определя като рядко, когато разпространението му, т.е. броят на случаите, присъстващи в даден момент в дадена популация, не надвишава определен праг. В Европейския съюз този праг е определен на 0,05% от населението.

 3. Пулмология

  Анджелини винаги е признавал и подкрепял овластяването на пациентите дори в терапевтичния подход на отговорното самолечение, в съответствие с основните критерии за подходящо използване на лекарствата.

 4. Ортопедия и ревматология

  Анджелини има холистичен подход, който надхвърля хапчето: нашата мисия е да подобрим управлението на пациентите, като вземем предвид целия човек с неговите/нейните физически, емоционални и умствени аспекти.

 5. ХИВ, СПИН

  Анджелини непрекъснато си сътрудничи с водещи изследователски мрежи и работни групи, които се стремят да разработят и предоставят авангардни методологии и лечения.

 6. CONSUMER HEALTH

  Анджелини винаги е признавал и подкрепял овластяването на пациентите дори в терапевтичния подход на отговорното самолечение, в съответствие с основните критерии за подходящо използване на лекарствата.

Производство и R&D дейност

 1. Научно-изследователска дейност

  Мисията за научноизследователска и развойна дейност е изградена върху динамичната концепция на pipelini, при която всеки проект може да бъде частично или напълно разработен вътрешно или чрез съвместно партньорство.

Angelini Pharma в цял свят