Многообразие и Приобщаване

D&I

Загриженост без граници

В Angelini Pharma извличаме огромна полза от уникалността на нашите хора и тяхното желание да работят заедно и да споделят своя жизнен опит и цели. Тъй като ние е грижа за нашите хора, също както и за пациентите ни,  се стремим към създаване на равнопоставено работно място, което гарантира истинско приобщаване с равни възможности и дава възможност на хората да реализират професионалния си потенциал.

Angelini Pharma отхвърля всички форми на дискриминация и се ангажира да насърчава приобщаваща среда, в която всеки се чувства добре дошъл, приобщен и оценен такъв, какъвто е.