Прозрачност

Focus S

Angelini Pharma е модерна група, внимателна към промените на пазара и проектирана в бъдещето, но винаги горда с ценностите, които са в основата на нейната корпоративна философия.

Angelini Pharma е напълно ангажирана да гарантира прозрачност, демонстрирайки почтеност в отношенията си със здравни специалисти (HCP) и здравни организации (HCO), като разкрива ToV в съответствие с местните закони, разпоредби, професионални изисквания и отраслови кодекси.

Главната квартира на Angelini Pharma е свързана с Farmindustria (Италианска асоциация на фармацевтичните компании), която е член на EFPIA (Европейска федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации), и следователно филиалите също трябва да оповестяват преки и косвени прехвърляния на стойност (ToVs) към HCP и HCO, свързани с лекарства за хора, отпускани само с рецепта.

Взаимодействията между фармацевтичните компании и медицинските специалисти и здравните специалисти включват различни видове дейности, които трябва да бъдат оповестени, като безвъзмездни средства за HCO, такси за лектори, пътни и квартирни разходи или такси за регистрация за присъствие на събитие.

В края на юни всяка година Angelini Pharma ще публикува всички прехвърляния на стойност към медицински специалисти, медицински специалисти и разходи за научноизследователска и развойна дейност, направени през предходната година или по друг начин в съответствие със специфични местни изисквания.

Когато е приложимо, данните се публикуват на индивидуална основа съгласно подходящо съгласие; когато такова съгласие не е осигурено, свързаните ToV се оповестяват на обща база.

За всяка страна по-долу са предоставени доклади за ToV или връзки и методологии на централна платформа в съответствие с местните изисквания. ToV, направени на получатели, чийто професионален адрес е в държава, където Angelini Pharma няма пряко присъствие, се оповестяват в раздела „Други страни“.

Моля, свържете се с transparency@angelini.it за всяко искане, свързано с Прозрачността, включително възможно оттегляне на съгласието за поверителност.

 

Angelini Pharma - 2021 Self-Certification

Angelini Bulgaria transparency report 2017

Angelini Bulgaria transparency report 2018

Angelini Bulgaria transparency report 2019

Angelini Bulgaria transparency report 2020

Angelini Bulgaria Methodology 2020

Оповестяване на подкрепа на пациентски организации 2019

Оповестяване на подкрепа на пациентски организации 2020

Известие относно видеонаблюдение

Известие относно маркетингови събития