Прозрачност

diversity

Angelini Pharma е модерна група, внимателна към промените на пазара и проектирана в бъдещето, но винаги горда с ценностите, които са в основата на нейната корпоративна философия.

Angelini Pharma е напълно ангажирана да гарантира прозрачност, демонстрирайки почтеност в отношенията си със здравни специалисти (HCP) и здравни организации (HCO), като разкрива ToV в съответствие с местните закони, разпоредби, професионални изисквания и отраслови кодекси.

Главната квартира на Angelini Pharma е свързана с Farmindustria (Италианска асоциация на фармацевтичните компании), която е член на EFPIA (Европейска федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации), и следователно филиалите също трябва да оповестяват преки и косвени прехвърляния на стойност (ToVs) към HCP и HCO, свързани с лекарства за хора, отпускани само с рецепта.

Взаимодействията между фармацевтичните компании и медицинските специалисти и здравните специалисти включват различни видове дейности, които трябва да бъдат оповестени, като безвъзмездни средства за HCO, такси за лектори, пътни и квартирни разходи или такси за регистрация за присъствие на събитие.

В края на юни всяка година Angelini Pharma ще публикува всички прехвърляния на стойност към медицински специалисти, медицински специалисти и разходи за научноизследователска и развойна дейност, направени през предходната година или по друг начин в съответствие със специфични местни изисквания.

Когато е приложимо, данните се публикуват на индивидуална основа съгласно подходящо съгласие; когато такова съгласие не е осигурено, свързаните ToV се оповестяват на обща база.

За всяка страна по-долу са предоставени доклади за ToV или връзки и методологии на централна платформа в съответствие с местните изисквания. ToV, направени на получатели, чийто професионален адрес е в държава, където Angelini Pharma няма пряко присъствие, се оповестяват в раздела „Други страни“.

Моля, свържете се с transparency@angelini.it за всяко искане, свързано с Прозрачността, включително възможно оттегляне на съгласието за поверителност.

 

Angelini Pharma Bulgaria - Transparency Report 2021

Angelini Pharma Bulgaria - Transparency Report 2022

Angelini Pharma Bulgaria - Transparency Report 2023

Angelini Pharma Bulgaria - Methodology 2021

Angelini Pharma Bulgaria - Methodology 2022

Angelini Pharma Bulgaria - Methodology 2023

Оповестяване на подкрепа на пациентски организации 2019

Оповестяване на подкрепа на пациентски организации 2020