Лекарствена безопасност

Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за Анджелини Фарма и ние внимателно проследяваме всички наши продукти.

Един от основните източници на информация за безопасността на лекарствата след пускането им на пазара са съобщенията получавани от медицински специалисти и пациенти. Те спомагат за по-пълното охарактеризиране на нежеланите лекарствени реакции (НЛР), откриване на неизвестни до момента НЛР и адекватното установяване на рисковите фактори за възникване на НЛР. На база на получените данни могат да бъдат разработени стратегии за намаляване на риска и оптимизиране на ползата от приложението на лекарствата.

Ако сте наблюдавали или сте били информирани за прояви на нежелани лекарствени реакции при употреба на лекарствени продукти на или представлявани от Анджелини Фарма, може да се свържете с отдела по Лекарствена Безопасност на Анджелини Фарма България, на телефон: + 359 2 975 13 95 или на мобилен телефон (24/7): +359 887 599 375, както и посредством следния e-mail адрес: pharmacovigilance@angelini.bg.

Не се колебайте да изпратите съобщение, дори и в случаите, когато информацията, с която разполагате е непълна или се съмнявате в причинно-следствената връзка между приложените лекарства и възникналите нежелани събития.