Анджелини Фарма в България

AP Site 1030X302

Компанията е основана на 03.11.1992г., като през първите години от съществуването си оперира на българския пазар под друго име. На 13.01.1995г., тя е преименувана в „ЦСЦ Фармасютикъл ЛТД – България” ЕООД. През 1996г. персоналът на фирмата достига 10 човека, а седалището и адресът на управление са: гр. София, ул. Любен Каравелов № 10. През 2004г. седалището се премества на адрес: гр. София 1592, бул. Асен Йорданов № 10, което е актуално и днес.

През 2006г. оборотът превишава 10 млн. лева за пръв път в историята на компанията. В същата година персоналът вече е над 40 човека, а в класа на нестероидните противовъзпалителни, лекарственото средство Аулин е абсолютен лидер с 33% пазарен дял. Фирмата извършва търговия на едро с фармацевтични продукти на водещи европейски и американски производители, като тук се включват лекарствени продукти по лекарско предписание, лекарствени продукти без лекарско предписание, медицински изделия, хранителни добавки и козметика. За осъществяване на дейността си, компанията притежава необходимите лицензи, а така също и ексклузивитет за стоките си на българския пазар. Част от продуктите са пристигали във вид, готов за продажба, а друга част са се блистерирали/опаковали в България от фирма „ЦСЦ  Фармасютикъл България“ ЕООД.

През 2007г. италианската компания Angelini придобива собствеността върху компаниите от групата Си Ес Си (ЦСЦ). Прекият собственик на “ЦСЦ Фармасютикъл ЛТД – България” ЕООД остава непроменен, но в глобален аспект компанията става част от мултинационална структура с годишен оборот от над 1 млрд. eвро и общ брой на персонала - повече от 3300 души. Групата Анджелини (Angelini Group) се притежава от едноличния собственик Франческо Анджелини, който е внук на основателя на компанията.

Придобиването на Си Ес Си групата от Angelini води до нови продукти в портфолиото на компанията и увеличaване на продажбите, които на българския пазар през 2009г. достигат рекордните 17,6 млн. лв. Терапевтичните области, в които оперира компанията са:

  • Биотехнологии/Онкология;
  • Гинекология и Урология;
  • Пулмология;
  • Орална хигиена;
  • Психиатрия и Неврология;
  • Хондропротекция и Ревматология;
  • Дерматология;
  • Медицински изделия.

В края на 2010г. започва процедура по смяна на прекия собственик на „ЦСЦ Фармасютикъл ЛТД – България“ ЕООД, която е финализирана през 2011г. и притежател на капитала става ФИНАФ Италия, основното предприятие в групата Анджелини.

През месец октомври 2013г., „ЦСЦ Фармасютикъл ЛТД – България“ ЕООД сменя името си на „Анджелини Фарма България“ ЕООД.

Към момента компанията продължава да държи лидерски позиции на пазара. Има значителен пазарен дял в продажбата на продукти с приложение в областта на Хепатит Ц, нестероидни противовъзпалителни средства и е сред първите при ОТС продуктите (продукти без лекарско предписание) за локално приложение при лечение на горните дихателни пътища. Също така компанията е с водеща позиция при хондропротекцията и локалните гинекологични средства.

Със своите близо 70 души персонал, компанията разполага с необходимите квалифицирани кадри, екипната работа на които продължава да води Анджелини България по пътя на успешните бизнес стратегии и запазване на положителния тренд на развитие.