Нашият научноизследователски опит

Innovation 2020

Научноизследователска и развойна дейност и медицината

Нашият изследователски опит

Благодарение на своя 70-годишен опит във фармацевтичния сектор, в областите на регулаторната, научноизследователската и развойната и медицинската дейност, Анджелини Фарма завърши успешно пълния цикъл на разработване на редица лекарства. Две от тях, противовъзпалителното средство за локално приложение бензидамин и антидепресантът тразодон, се използват в целия свят и се продават в над 60 държави. През 90-те години на XX век Анджелини получи лиценз за флуорохинолоновия антибиотик прулифлоксацин и осъществи неговото предклинично и клинично разработване в Европа, като успя да регистрира препарата и да го пусне в продажба в няколко държави. През последните години, Анджелини Фарма разшири още повече своето продуктово портфолио, като получи лиценз за далбаванцин,  полусинтетичен липогликопептиден антибиотик от второ поколение за лечение на остри бактериални инфекции на кожата и кожните структури, за една нова лекарствена форма с удължено освобождаване на литиевия сулфат за лечение на биполярно разстройство, за новото антипсихотично средство луразидон за лечение на шизофрения, както и за първата в Европа комбинация от парацетамол и ибупрофен, която в момента е в стадия на клинични изпитвания.    

Към настоящия момент Анджелини провежда над 30 клинични проучвания с участието на повече от 2000 пациенти в над 12 държави, покриващи всички фази на клиничното разработване на лекарствените средства.

Нашата иновация

Angelini е модерна група, чувствителна към промените на пазара и проектирана в бъдещето, както се вижда от внедряването на иновативните дейности в регулаторната, научноизследователската и развойната дейност и медицината (RR&D). Всъщност екипът на RR&D е силно ангажиран с иновациите и устойчивостта, като помага за изграждането на портфолиото на Angelini в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план чрез фокусиране, признание и осведоменост.

Екипът помага за дефиниране на стратегията на компанията за оптимален анализ и решаване на проблеми, гарантирайки ефективно управление на жизнения цикъл на продукта. RR&D отговаря за строг контрол на качеството и етичните стандарти и допринася за иновациите с научни изследвания, клинични и предклинични разработки и регистрация на нови фармацевтични продукти в терапевтичните области на интерес. RR&D функциите са организирани в съответствие със стратегията на компанията, като работят върху разработването на продукти от най-ранните до най-напредналите етапи. По своя начин дейността се централизира и хармонизира във всички страни на Angelini за регистрация на продукти, процедури за фармакологична бдителност и регулаторно съответствие.

Проектите RR&D включват дейности за подпомагане на управлението на жизнения цикъл на съществуващи продукти и разработване на нови нефармацевтични продукти, обикновено изискващи ограничено време за достигане до пазара, както и дейности, предназначени за разработване на иновативни нови фармацевтични продукти в основните терапевтични области и в нови сектори .

RR&D притежава всички умения и опит, необходими за пълното разработване на лекарство, от идентифицирането на нови биоактивни съединения с помощта на техники на изчислителна химия и фармакология, до химическо мащабиране и аналитично развитие, биоанализ и фармакокинетика, формулиране и клинично развитие, до регулаторни въпроси и фармакологична бдителност.

Нашият директен канал за информация

RR&D силно вярва, че научната мрежа е от съществено значение за иновациите и създаде специфичен модел за изследвания и иновации, базиран на концепцията за динамичен канал за информация. В този модел проектите могат да произтичат или от вътрешни дейности, или от водещи публични и частни изследователи, следвайки разработката вътрешно или с нашите партньори, в зависимост от устойчивостта и възможностите.

Иновациите се постигат чрез динамична научна мрежа, насочена към сътрудничество и партньорства, също в контекста на национални и международни финансирани програми. За тази цел Екипът е посветен на идентифицирането на изследователски групи с висок профил за създаване на публично-частни партньорства, които си сътрудничат по вътрешни изследвания и по иновативни продукти в ранните етапи на развитие.

Терапевтични области

Основните терапевтични области, издигнати от стратегическата гледна точка на Анджелини, оценяват текущото портфолио и способности в съответствие с нашата мисия.

В областите на терапевтичните интервенции продуктите не се ограничават до малки молекули, а изследванията и разработките са отворени за други решения, включително модерни терапевтични средства. Иновационният модел се прилага и за поддръжка на продукти, които вече са в портфолиото на компанията. RR&D Angelini се грижи за етиката и качеството на продуктите, независимо дали са фармацевтични или нефармацевтични, като по този начин гарантира високо научно ниво на неклинични и клинични проучвания.

Областите на терапевтична интервенция са свързани с по-широката концепция за грижа за пациента. Отвъд фундаменталните изследвания на подходящи молекулярни цели, свързани с определени заболявания, Angelini се стреми да подобри управлението на пациентите чрез нефармакологични интервенции и медицински устройства, за да адаптира по-добре терапевтичния подход към нуждите на пациентите.

Психично здраве 

Психичното здраве, особено разстройствата на настроението, е област, в която Анджелини постигна най-големия си успех и признание в световен мащаб.

Въвеждането на Тразодон за лечение на тежка депресия през 70-те години в Европа и в САЩ през 1981 г. промени терапевтичния подход към болестта. Тразодон се използва и днес, благодарение на широкия си спектър от неврофармакологични действия и добрата поносимост.

Дори сега RR&D изучава механизма на действие на тразодон и нови химични субстанции, които показват действие върху различни молекулярни мишени при невропсихиатрични заболявания, развивайки значителен опит в биохимията и фармакологията на невронните механизми, участващи в тежка депресия и други разстройства на настроението. Тези проучвания са фокусирани върху механизмите, отговорни за антидепресантното действие след ефектите върху невротрансмисията.

Angelini лицензира литиева формулировка с удължено освобождаване, първата в Италия, с доказана ефикасност като стабилизатор на настроението за лечение на биполярно разстройство. Съвсем наскоро беше лицензиран продукт, съдържащ луразидон, разширявайки портфолиото на компанията за лечение на шизофрения.

Клиничните изследвания на Angelini непрекъснато генерират данни за укрепване и задълбочаване на научното ноу-хау в настоящото портфолио, докато R&D инвестира в нови молекулярни цели, които са отговорни за силно инвалидизиращи патологии на нервната система, включително редки заболявания.

 

Болка & Възпаление 

Angelini RR&D има дълга традиция в болката и възпалението, придобивайки и укрепвайки основните си способности в ролята на простагландини, цитокини, опиоидни и серотонинергични пътища на предаване при модулиране на болката и възпалението.

Понастоящем изследванията на RR&D се фокусират както върху нови продукти, така и върху добре познати молекули, които да се използват като монотерапия или в комбинация, с цел повишаване на ефикасността и намаляване на страничните ефекти. Освен това, формулировките за оптимизиране на бионаличността на лекарството и режима на дозиране в момента се изследват.

 

Инфекциозни заболявания

RR&D в момента провежда постмаркетингови клинични проучвания и управлява жизнения цикъл на продуктите в портфолиото, за да оптимизира правилната и ефективна употреба при текущите показания.

 

Педиатрични заболявания

Анджелини се ангажира с грижите за децата, разработването на лекарства и чрез работа в мрежа с широк спектър от професионалисти и институции. RR&D си сътрудничи с водещи изследователски мрежи и работни групи, сред които мрежата INCIPIT от италиански педиатрични центрове и ECNP по детска и юношеска психиатрия, за разработване и предоставяне на авангардни методологии и лечения.

Педиатричната популация е хетерогенна, варираща от новородени до юноши с големи разлики между етапите на развитие. Това означава, че лекарствата трябва да бъдат формулирани така, че да отговарят на възрастта на децата, фазите на растеж, физиологичното състояние и специфичните нужди за лечение, с персонализирани форми и силни свойства, както и начини на приложение и приемливост.

 

Нефармацевтични

RR&D непрекъснато работи за идентифициране и разработване на иновативни хранителни, дезинфекционни и биоцидни продукти и медицински изделия в подкрепа на фармацевтичното портфолио и фирмените марки.

 

Pipeline

Pain & Inflammation Disorders
Nervous System Diseases & Disorders
Non-pharma
Other
          Benzydamine new
formulations
          Naxopren new
formulations
          Ibuprofen new
formulations
          Paracetamol new formulations
          Ibuprofen + paracetamol
new formulations
  New Delivery Platforms       Fentanyl
Kv7 Trazodone non oral       Lurasidone
GSK-3beta         Trazodone new
formula/indications
        Benzydamine
econazole †
Dalbavancin
Nutraceutics, Disinfectants
DISCOVERY PRECLINICAL
DEVELOPMENT
PHASE I PHASE II PHASE III
† Pre-registration
PHASE IV
Life cycle Management