Централна нервна система

CNS

Едно от най-разпространените мозъчни заболявания е епилепсията, от която страдат над 70 милиона души по света.

Епилепсията има многобройни невробиологични, когнитивни и психосоциални последици. В много части на света заболяването е стигматизирано.

Една трета от пациентите остават рефрактерни на медикаментозното лечение. Поради продължаващите припадъци при пациентите се наблюдава повишена болестност и смъртност, намалени възможности за заетост, социална стигма и влошено качество на живот. Ето защо разработването на нови терапевтични възможности е силно оправдано.

През 2021 г. Анджелини Фарма засили позициите си в областта на централната нервна система с придобиването на Arvelle Therapeutics.

Анджелини Фарма иска да даде своя принос към контрола на припадъците с ново лекарство за лечение на парциални припадъци при възрастни пациенти: още една стъпка за доближаване до нормалния живот на пациентите.