Корпоративно портфолио

Press Kit

Анджелини Фарма е международна фармацевтична компания, част от италианската частна група Анджелини (Angelini Group).

Компанията изследва, разработва и комерсиализира здравни решения с преобладаващ фокус в областта на централната нервна система (ЦНС) и психичното здраве, включително болка, редки заболявания и ОТС продукти, с изключително успешни лекарства за самолечение по целия свят.

Основана в Италия, в началото на 20-ти век, Анджелини Фарма оперира директно в 25 държави, в които работят повече от 3000 души. Продуктите на компанията се предлагат на пазара в над 70 държави, включително чрез изградени стратегически съюзи с водещи международни фармацевтични групи.