Корпоративно портфолио

Presskit

Angelini Pharma е международна фармацевтична компания, част от Angelini Industries.

Компанията проучва, разработва и комерсиализира здравни решения с преобладаващ фокус върху областите на Психичното здраве, Епилепсията и Consumer Healthcare, с изключително успешни лекарства за самолечение в световен мащаб.

Основана в Италия, в началото на 20-ти век, Angelini Pharma оперира директно в 20 държави, в които работят повече от 3000 души. Продуктите на компанията се предлагат на пазара в над 70 държави, включително чрез изградени стратегически съюзи с водещи международни фармацевтични групи.