Производствени дейности

Sites

Производствени обекти

Петте производствени обекта на Angelini Pharma се намират в Анкона, Априлия, Касела, Барселона (Испания) и Олбани (Джорджия, САЩ).

Заводът в Анкона произвежда готови лекарствени продукти, в Априлия се изготвят фармацевтични суровини, Касела е специализиран в производството на дезинфектанти и санитарни продукти с марката Amuchina, заводът в Барселона произвежда хранителни добавки като Pastillas Juanola, а загряващи пластири с марката ThermaCare® се произвеждат в Олбани.

Всички заводи използват най-съвременни технологии със системи за автоматизирано управление и контрол. От особено значение в целия процес са анализът и контролът на качеството, като се започне още от етапа на суровините.

Възприетата от висшето ръководство на Angelini политика в областта на опазване здравето, безопасността и работната среда на служителите, отдава приоритет на пълното съответствие с действащото законодателство и регламенти, както и на непрестанните усилия за подобряване на производителността по начин, който защитава околната среда и насърчава здравето и безопасността на работното място.

От много години италианските заводи могат да се похвалят със сертификация за качество по стандартите UNI EN ISO 9001:2015 и UNI EN ISO 13485:2016, както и с това, че притежават необходимите разрешителни, съгласно италианското и международното законодателство за производство на лекарства, медицински изделия, медико-хирургични изделия и биоциди

Заводът в Олбани е регистриран в Американската агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA) и е сертифициран по ISO 13485.

Трите завода на Angelini в Италия могат да послужат за пример в опазването на околната среда, като от 2004 г. и трите обекта са сертифицирани по UNI EN ISO 14001:2015. Направени са значителни инвестиции в производството на чиста енергия, включително фотоволтаична централа с мощност 1600 кВт, модерна система за комбинирано производство на енергия, нови кули за изпаряване и нови генератори с висок добив на пара. Тези нови технологии са интегрирани с автоматизирана система за управление, която оптимизира потреблението на климатичните системи, използвани за създаване на микроклимат. Непрекъснатото подобряване на потреблението на енергия се контролира от екип за управление на енергията. Всички тези мерки са намалили емисиите на CO2 с повече от 650 тона годишно. От години трите италиански завода са сертифицирани по BS OHSAS 18001:2007 за безопасност на труда, а в момента работят за сертифицирането по новия стандарт UNI EN ISO 45001:2018, което представлява нова стъпка към осигуряване на здравословни и безопасни работни места на служителите.

 1. Анкона

  Цялата зона: 177,000 m2

  Брой служители: 750

  Производствен капацитет: 150 милиона опаковки годишно

  Произвежда твърди вещества, нестерилни течности и полутвърди вещества

 2. Априлия

  Цялата зона: 70,000 m2

  Брой служители: 185

  Производствен капацитет: 140,000 литра на година

  Произвежда активни фармацевтични съставки, модерни междинни продукти и оригинални суровини на Angelini

 3. Касела

  Цялата зона: 17,000 m2

  Брой служители: 40

  Производствен капацитет: 10 милиона литра на година

  Произвежда дезинфектанта Amuchina и санитарни продукти

 4. Олбани (ThermaCare®)

  Цялата зона: 20,000 m2

  Брой служители: 126

  Производствен капацитет: >80 милиона пластири годишно

  Произвежда загряващи пластири за усъвършенствана терапия за болка