Общи правила за ползване

Този сайт се управлява от Angelini SpA, италианска компания само с един акционер под ръководството и координацията на Angelini Holding SpA – със седалище във Viale Amelia, 70 - 00181 Рим, Италия, ДДС номер 01258691003, регистрационен номер на търговския регистър в Рим 03907010585 , акционерен капитал 165,000,000.00 fpu

1. Достъпът и консултацията със сайтовете на Angelini S.p.A. са предмет на следните Общи условия и действащите разпоредби. Следователно достъпът до този сайт и консултирането му предполага безусловно приемане на Общите условия, изложени по-долу, както и неефективността и недействителността на всяко друго различно споразумение между посетителя и Angelini S.p.A..

2. Сайтът също така съдържа информация относно терапевтичните сектори, в които Angelini S.p.A. и другите компании от Angelini Group оперират с изследователската си работа и своите продукти. Тази информация не е предназначена да дава съвети, свързани със здравето. Посетителите се съветват да се консултират само със своя редовен лекар, когато имат нужда от диагноза и за да намерят най-подходящите лечения.

3. Въпреки че Angelini S.p.A. се стреми да въвежда точна и актуална информация на сайта, не може да се даде гаранция за съдържанието на сайта, което следователно трябва да бъде оценено по подходящ начин от посетителя. Следователно Angelini S.p.A. няма да носи никаква отговорност по отношение на използването на сайта и неговото съдържание. По-специално, Angelini SpA няма да носи отговорност за недостатъци в точността, актуалността, пълнотата, адекватността и навременността на информацията, съдържаща се в сайта, нито за каквито и да било щети или вируси, които биха могли да засегнат компютърното оборудване или друга собственост на посетителя като резултат от достъп, използване или сърфиране в сайта, или от изтегляне на материали, данни, текстове, снимки, видео или аудио от сайта. Angelini S.p.A. си запазва правото да прекъсне или преустанови работата на сайта по всяко време, без това да носи отговорност за него, независимо дали това се случва в резултат на действия или бездействия от Angelini S.p.A., или от трети страни.

4. Информацията, съдържаща се в сайта, може да съдържа технически или типографски грешки. Angelini S.p.A. си запазва правото по всяко време и без предизвестие да прави промени, корекции и подобрения на горепосочената информация и на продуктите и програмите, описани в нея.

5. Сайтът съдържа и връзки към други сайтове на трети страни, за които се счита, че представляват интерес за посетителя. Чрез връзка към тези сайтове посетителят напуска сайта на Angelini S.p.A. по собствено желание и без никаква принуда.

6. Angelini S.p.A. не прави никакво представителство по отношение на съдържанието на други уеб сайтове, до които имате достъп от този сайт. Когато осъществявате достъп до уеб сайт, който не е на Angelini S.p.A., моля, имайте предвид, че той е независим от Angelini S.p.A. и че Angelini S.p.A. няма контрол върху съдържанието на този уеб сайт. Връзка към уеб сайт, който не е на Angelini S.p.A., не означава, че Angelini S.p.A. одобрява или поема каквато и да е отговорност за съдържанието или използването на такъв уеб сайт.

7. Изтеглянето, показването и отпечатването на информация от този сайт е разрешено само за лична употреба. Във всеки случай, всякакво използване на съдържанието на този сайт за нелични или търговски цели не е разрешено без писменото разрешение на Angelini S.p.A.

8. Задължително е да се съхраняват и възпроизвеждат всякакви индикации за интелектуална собственост в материала, изтеглен от сайта. Освен ако не е посочено друго, всеки материал, съдържащ се в сайта, трябва да се счита за защитен с авторско право и може да се използва само в съответствие с настоящите Общи условия или с това, което е посочено в текстовете на сайта, без писмено разрешение от Angelini SpA. Angelini SpA не дава гаранция по отношение на каквито и да било нарушения на правата на трети страни от посетители/потребители в резултат на неправилно използване на материала, съдържащ се в сайта.

9. Разделянето на части или секции от този сайт и/или включването им в други сайтове на трети страни извън компанията Angelini S.p.A. е забранено.

10. Посетителят/потребителят на сайта няма права за икономическо използване на материалите на Angelini SpA и/или на компании, принадлежащи към групата Angelini и/или на трети лица, съдържащи се в сайта, нито по отношение на марки , патенти, технологии или всякакви други права на интелектуална собственост на Acraf SpA и/или компании, принадлежащи към групата Angelini и/или трети страни, посочени на сайта.

11. С изключение на информацията, посочена в Кодекса за защита на поверителността в Интернет, всички комуникации или материали, изпратени до сайта от посетители/потребители, по електронна поща или по друг начин, включително данни, въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се третират като неповерителна и незащитена информация, освен ако не е посочено друго. Всички материали, предадени или изпратени на сайта, стават достъпни за Angelini S.p.A. с