Визия, мисия и ценности

Donna di spalle con le braccia aperte di fronte a un lago

Визия:

В Анджелини, ние работим всеки ден за развитието като водеща европейска фармацевтична компания, която променя живота на пациентите. От 1919г. 

Мисия:

Ние се стремим да се превърнем във водещ европейски играч в областта на иновациите, предлагайки на хората, пациентите и техните близки нови лекарства и решения за постигане на по-добри резултати по отношение на здравето и по-високо качество на живот.

Ние правим нашата визия реална чрез постигане на устойчив растеж, силно сътрудничество с най-добрите изследователски институти и ценни партньорства с нашите стратегически съюзници.

Ние се ангажираме успешно да разработим отличителни лечения за състояния, свързани с психичното здраве (вкл. болка), централната нервна система (ЦНС) и редките заболявания, като същевременно селективно укрепваме водещата ни позиция в областта на продуктите без лекарско предписание.

 

 

ЦEННОСТИТЕ НА ГРУПА АНДЖЕЛИНИ:

ЕТИКА И ОТГОВОРНОСТ (ETHICS AND RESPONSIBILITY)

Ние се грижим за нашите служители, пациенти и потребители. Спазването на най-високите етични стандарти е в основата на всички наши дейности. Решенията ни са ориентирани в дългосрочна перспектива. Ние се ангажираме да осигуряваме устойчиво икономическо развитие на компанията, да опазваме околната среда и да допринасяме за развитието на общностите, в които работим.

ИЗПЪЛНЕНИЕ (PERFORMANCE)

Всеки от нас е отговорен за постигането на личните си цели и тези на екипа. Решени сме да си свършим работата и да дадем най-доброто от себе си, независимо от обстоятелствата - с бързина, безкомпромисност и прозрачност. Искаме да постигнем отлични резултати, като постоянно търсим и си поставяме все по-високи цели. Посрещаме трудностите с решителност и гъвкавост.

ИНОВАЦИИ (INNOVATION)

Насърчаваме разработването и изпробването на нови ефективни и конкретни решения. Предизвикваме статуквото. Управляваме сложни решения и ситуации в свят, който непрекъснато се променя. Поемаме отговорност за смелите си избори, с които се стремим към разрастване и развитие на компанията. Учим се от грешките си и непрекъснато се усъвършенстваме.

АНГАЖИРАНЕ (ENGAGEMENT)

Ние сме позитивни, мотивирани и отворени към нови идеи, стилове и перспективи. Насърчаваме сътрудничеството в екипа. Ценим уменията и възнаграждаваме заслугите. Споделяме и празнуваме успехите на компанията и на нейните служители. 

 

КЛЮЧОВИ ПОВЕДЕНИЯ: 

ПОЧТЕНОСТ (INTEGRITY): Действаме с почтеност, доверие, уважение и прозрачност.

ИЗПЪЛНЕНИЕ (PERFORMANCE): Ентусиазирани сме да изпълним целите неотложно, стремейки се към съвършенство, без да нарушим качеството и безопасността.

ИНОВАТИВНОСТ (INNOVATION): Мислим в перспектива, експериментирайки и създавайки нови решения бързо и лесно.

СЪТРУДНИЧЕСТВО (COLLABORATION): Отстояваме съвместната работа във високоефективни и многообразни екипи.

КУРАЖ (COURAGE): Говорим открито и нарушаваме статуквото, като даваме и приемаме обратна връзка.

СТРАСТ (PASSION): Работим със страст, енергия и позитивизъм.