Визия, мисия и ценности

Donna di spalle con le braccia aperte di fronte a un lago

Визия:

В Angelini Pharma, ние работим всеки ден за развитието ни като водеща Европейска Фармацевтична Компания, която променя живота на пациентите. От 1919г. 

 

Мисия:

Ние се стремим да се превърнем в признат Европейски иноватор, предлагайки на хората, пациентите и техните близки нови лекарства и решения, за постигане на по-добри резултати по отношение на здравето и по-високо качество на живот.

Ние правим нашата визия реална чрез постигане на устойчив растеж, силно сътрудничество с най-добрите изследователски институти и ценни партньорства с нашите стратегически съюзници.

Ние обещаваме успешно да разработим отличителни лечения за състояния, свързани с Психичното здраве и Епилепсията, като същевременно селективно укрепваме водещата си позиция в Consumer Health сегмента (продуктите без лекарско предписание).

 

Ценности:

ЕТИКА И ОТГОВОРНОСТ (ETHICS AND RESPONSIBILITY)

Ние се грижим за нашите служители, пациенти и потребители. Спазването на най-високите етични стандарти е в основата на всички наши дейности. Решенията ни са ориентирани в дългосрочна перспектива. Ние се ангажираме да осигуряваме устойчиво икономическо развитие на компанията, да опазваме околната среда и да допринасяме за развитието на общностите, в които работим.

ИЗПЪЛНЕНИЕ (PERFORMANCE)

Всеки от нас е отговорен за постигането на личните си цели и тези на екипа. Решени сме да си свършим работата и да дадем най-доброто от себе си, независимо от обстоятелствата - с бързина, безкомпромисност и прозрачност. Искаме да постигнем отлични резултати, като постоянно търсим и си поставяме все по-високи цели. Посрещаме трудностите с решителност и гъвкавост.

ИНОВАЦИИ (INNOVATION)

Насърчаваме разработването и изпробването на нови ефективни и конкретни решения. Предизвикваме статуквото. Управляваме сложни решения и ситуации в свят, който непрекъснато се променя. Поемаме отговорност за смелите си избори, с които се стремим към разрастване и развитие на компанията. Учим се от грешките си и непрекъснато се усъвършенстваме.

АНГАЖИРАНЕ (ENGAGEMENT)

Ние сме позитивни, мотивирани и отворени към нови идеи, стилове и перспективи. Насърчаваме сътрудничеството в екипа. Ценим уменията и възнаграждаваме заслугите. Споделяме и празнуваме успехите на компанията и нашите служители. 

 

Нашите ключови поведения: 

ПОЧТЕНОСТ (INTEGRITY): Ние действаме с почтеност, доверие, уважение и прозрачност.

ИЗПЪЛНЕНИЕ (PERFORMANCE): Ние сме ентусиазирани да изпълним целите неотложно, стремейки се към съвършенство, без да нарушим качеството и безопасността.

ИНОВАТИВНОСТ (INNOVATION): Ние мислим в перспектива, експериментирайки и създавайки нови решения с ловкост и бързина.

СЪТРУДНИЧЕСТВО (COLLABORATION): Ние отстояваме съвместната работа в екипи, постигащи високи резултати.

КУРАЖ (COURAGE): Ние говорим открито и предизвикаваме статуквото, като даваме и приемаме обратна връзка.

СТРАСТ (PASSION): Ние работим със страст, енергия и позитивизъм.