Нашият начин на действие

People 1

Поддръжници на многообразието и приобщаването

Както и в безброй други аспекти, пандемията създаде разнообразни предизвикателства за различните групи служители - влияещи върху техния пол, възрастова група или семейно положение. Тя дори засили ясната необходимост от бърз и по-голям напредък от страна на обществото и бизнеса.

В резултат на големите социални промени през последните две години, нашите служители не можеха да пропуснат призива да дадат своя принос и искрено изразиха желание да насърчат нова, възходяща стратегия за Многообразие и приобщаване, създавайки международен екип за Многообразие и приобщаване.

Предстои да извървим още много стъпки, като постигнатото трябва да се утвърждава, за да достигнем до крайната си цел. Както нашите хора, така и нашите ръководни екипи крачат в тази посока, всекидневно.

„Модерният мениджър трябва да създаде необходимата почва, за да може всяко многообразие да даде своя най-добър принос”.

Lorella Ragni, Global R&D PLCM Executive Director 

„Фокусирането върху различията между хората, върху това как се различаваме един от друг, е от решаващо значение още от детството. Вярвам, че различията са ценни и ни носят възможности, правейки хората по-мъдри. Подобен ъгъл на възприятие ще даде и поле за първоначална толерантност, без място за каквато и да е дискриминация”.

Andrey Kim, Marketing Manager CH

„Многообразието, справедливостта и приобщаването имат много по-широко значение, отколкото повечето хора предполагат. Искам да открия ценността на всяко от тези понятия и да споделя ангажимента за насърчаването им в работно място”.

Alla Dolgopolova, Executive Assistant (D&I Champion)