За Анджелини Фарма

AP Site 1030X302

Angelini Pharma е фармацевтичното подразделение в групата Angelini Industries. Групата стартира преди 100 години като малка фармацевтична лаборатория, която през годините се превръща във водеща международна група в здравеопазването, присъстваща на фармацевтичния и масовия пазар.

Angelini Pharma е лидер в здравеопазването, със силни позиции и опит в областта на Психичното здраве и Епилепсията. Компанията е също водещ играч в Consumer Health сегмента, с много успешни в световен мащаб ОТС брандове (продукти без лекарско предписание).

Продуктите на Angelini се предлагат в около 70 страни. Компанията оперира директно в 20 държави, в които работят повече от 3000 души, и комерсиализира своите продукти в повече от 70 страни, чрез стратегически съюзи с водещи международни фармацевтични групи.

Като част от своята стратегия за интернационализация, Angelini Pharma се концентрира върху развитието в страни с висок потенциал за растеж.

Angelini Pharma отчита оборот от над 1 милиард евро през 2021г., около половината от който се дължи на износа.

Angelini Pharma е интегрирана фармацевтична компания, с обширна научноизследователска и развойна дейност, която е разработила важни молекули като тразодон (trazodone) и бензидамин (benzydamine).

Настоящите изследвания се фокусират върху заболявания и разстройства на нервната система, болка и възпаление, с особен ангажимент към изследване на нови лечения за педиатричната популация.

Изследването обхваща публично-частни партньорства с признати академични институции и центрове от световно значение. Научната мрежа и партньорствата имат важна роля за създаването на иновации.

Производствените предприятия на Angelini от „световна класа“ използват авангардни технологии и имат пълно сертифициране за стандарти за качество и опазване на околната среда.

В Италия, готовите фармацевтични продукти се произвеждат в завода в Анкона, докато промишлената фабрика в Априлия произвежда фармацевтични суровини. В Касела се произвеждат дезинфектанти и санитарни продукти под марката Amuchina. Тези обекти използват широко възобновяеми енергийни източници и отговарят на критериите за устойчивост. И не на последно място, заводът в Олбани (Джорджия, САЩ) произвежда самозагряващи се пластири под марката ThermaCare®, а заводът в Барселона (Испания) произвежда хранителни добавки като Pastillas Juanola

  1. Оборот 1 милиард евро

    Оборотът на Angelini Pharma се е увеличил повече от три пъти между 2000 и 2021 г., от 240,8 милиона евро на над 1 милиард евро.

  2. Служители 3000 души

    Повече от 130 изследователи и 1000 души в продажбите.

  3. Присъствие в 70 държави

    Нашите продукти се продават в около 70 страни. Angelini Pharma има директно присъствие в 20 държави.