Международен ден на епилепсията

Header Website
  • Published: 14 фев 2022

   По повод Международния ден на епилепсията 2022 г., Angelini Pharma потвърждава ангажимента си да остане близо до хората с епилепсия, като стартира първата си глобална кампания за информираност и комуникация за болести: #ByMyEpilepside. С твърдението си кампанията припомня дуализма, който засяга хората с епилепсия, както физически, така и психически, когато изпитат припадък и разкрият друга страна на себе си.

   В същото време кампанията е призив към действие да застанем до страната на хората, които страдат от епилепсия. Близост, която минава преди всичко през познаването на симптомите на болестта и най-добрите начини за тяхното лечение. 


    Една трета от пациентите всъщност остават рефрактерни към медикаментозно лечение на епилепсия. Поради персистиращи гърчове пациентите изпитват повишена заболеваемост и смъртност, намалени възможности за работа, социална стигма и понижено качество на живот. Следователно разработването на нови терапевтични възможности е силно оправдано и е необходима правилна информация за преодоляване на стигмата и страха, които липсата на разбиране за епилепсията може да породи у пациентите.
   

#ByMyEpilepSide ще бъде онлайн в глобалните социални канали на Angelini Pharma (Linkedin, Instagram и Twitter) от 14 февруари до 26 март, т.е. Purple Day, ден за информираност относно епилепсията, наречен от Международното бюро по епилепсия.