Нов доклад на Headway подчертава екологичните детерминанти на психичното здраве

Headway
  • Published: 28 сеп 2022

Прессъобщение

Нов доклад на Headway подчертава екологичните детерминанти на психичното здраве: конфликтът между Украйна и Русия и изменението на климата може да доведат до нова вълна от психични разстройства през следващите месеци.

 

Ето някои от основните заключения в доклада:

  • Приблизително 22,1% от хората изпитват психично разстройство в условия на конфликт – 1/3 от украинските бежанци може да развият депресия, тревожни разстройства или посттравматично стресово разстройство в резултат на бягство от страната или от населеното място, в което живеят
  • Преките и непреките ефекти от изменението на климата върху психичното здраве засягат най-уязвимите най-силно и могат да отключват психологически стрес, по-висока смъртност и повишени нива на самоубийства
  • В Европа общите разходи, свързани с психичните заболявания, възлизат на повече от 600 млрд. евро (4% от общия БВП на ЕС)
  • Разстройствата на психичното здраве се очаква да заемат повече от половината от глобалното икономическо бреме, дължащо се на незаразни заболявания до 2030 г.
  • Следвайки тенденцията, която се вижда в резултатите от 2021 г., страните от Северна Европа като цяло имат по-добри резултати в индекса, докато Румъния, България и Словакия са сред тези с най-ниски общи резултати

Брюксел, 28 септември, 2022 г. – Конфликтът в Украйна и въздействието на изменението на климата ще бъдат сред ключовите фактори за нова вълна от психични разстройства в Европа според констатациите в последния доклад на Headway, озаглавен „Нова пътна карта на психичното здраве“. Докладът беше представен днес от The European House – Ambrosetti, италиански мозъчен тръст, заедно с Анджелини Фарма (Angelini Pharma), международна фармацевтична компания, която е част от частната Angelini Industries.

Докладът сравнява психичното здраве в 28 европейски страни като използва 55 ключови показателя за ефективност (KPI), подчертава явните разлики по отношение на състоянието на психичното здраве и как държавите са подготвени да се справят с проблемите и да подкрепят своите граждани. Като продължение на тенденцията, която вече се вижда в резултатите от 2021 г., северноевропейските страни като цяло имат по-добри резултати в индекса, докато Румъния, България и Словакия са сред тези с най-ниски общи резултати.

За първи път от стартирането на инициативата Headway през 2017 г. Индексът на психичното здраве преразглежда специално детерминантите на околната среда за психичното здраве и следователно подчертава катастрофалното въздействие на проблеми като изменението на климата или конфликтите и миграцията. Детерминантите на околната среда са наскоро формулирана категория в психичното здраве, която включва всички външни условия, влияещи върху живота, развитието и оцеляването на човек. Разглеждането на тези фактори на околната среда за психичното здраве показва, че Дания, Финландия, Швеция, Естония и Ирландия са сравнително добре уредени в това отношение, докато страните от Източна и Южна Европа все още трябва да работят за справяне с тези детерминанти на здравето като Румъния, България и Гърция са с най-неблагоприятни екологични фактори.

„Този ​​доклад насочва вниманието на международната общност към влиянието на околната среда върху психичното здраве, като например изменението на климата, икономическата рецесия или геополитически кризи като войната в Украйна“, каза Пиерлуиджи Антонели, CEO на Анджелини Фарма. Той каза още: „Психичните разстройства продължават да налагат огромна социална и икономическа тежест върху обществата. Данните от Индекса на психичното здраве 2.0 показват, че до 2030 г. психичните разстройства ще представляват повече от половината от глобалното икономическо бреме, дължащо се на незаразни заболявания, поради което трябва да действаме сега!“.

Детерминантите на околната среда влияят на индивидите по различен начин

Въпреки че е документирано, че изменението на климата влияе по подобен начин върху резултатите от психичното здраве на различните популации, индексът твърди, че то ще се отрази по различен начин на отделните хора. Очаква се най-засегнати да бъдат младите хора и хората от местното население, както и тези, които живеят със съществуваща уязвимост, когнитивни/подвижни увреждания или тези, които живеят в бедност. Индексът описва въздействията, включващи повишена смъртност, импулсивно и агресивно поведение и по-висок процент на самоубийства. Освен това разкрива, че по-рано малко обсъждани фактори като средно месечно повишаване на температурата с един градус са свързани с 0,48% увеличение на посещенията в спешните отделения за психично здраве и 0,35% увеличение на самоубийствата.

Разглеждайки въздействието на конфликтите и миграцията, индексът разкрива, че приблизително 22,1% от хората, които изпитват психично разстройство в конфликтна среда (13% са с леки форми на депресия, тревожност и посттравматично стресово разстройство; 4% с по-умерени форми; 5,1% тежка депресия и тревожност, шизофрения и биполярно разстройство). След конфликт приблизително един на всеки пет души продължава да се бори с депресия, тревожни разстройства, посттравматично стресово разстройство, биполярни разстройства и шизофрения. С 27 продължаващи конфликта по света и 68,6 милиона души, разселени по целия свят според ООН, справянето с нуждите на психичното здраве на хората, засегнати от конфликти и миграция, е неотложен приоритет.

Допълнителни констатации от доклада показват продължаващ ефект от пандемията

Пандемията от COVID-19 доведе до безпрецедентно влошаване на психичното здраве, като състояния като тревожно разстройство и голямо депресивно разстройство се увеличиха с над 25% в световен мащаб. Както е описано в доклада, това се случва, тъй като 19% от пациентите не са имали достъп до услуги за психично здраве, а 52% са имали влошаване на състоянието си по време на пандемията. Пандемията също имаше дълбоко въздействие върху работещите в здравеопазването: по-високият риск от инфекция, по-дългото работно време и голямото натоварване на пациентите допринесоха за това, че здравните специалисти изпитват много по-високи нива на тревожност (13% срещу 8,5%) и депресия (12,2% срещу 9,5%) в сравнение с хората с други професии.

„Остава много да се направи, за да се подкрепи психичното здраве на пациентите и здравните специалисти след пандемията от COVID-19“, каза Hilkka Kärkkäinen, президент на GAMIAN Europe. „Психичното здраве и физическото здраве са неразривно свързани и тъй като COVID-19 промени начина, по който възприемаме и имаме достъп до здравеопазване, се превърна в приоритет подкрепата за психичното здраве да бъде равна на физическата грижа.“

Съществуват огромни разлики в това как страните са подготвени да подобрят или поддържат психичното здраве

Индексът допълнително очертава ключовите възможности на здравните системи за подобряване или поддържане на резултатите за психично здраве в бъдеще. Въпреки че данните все още разкриват значителна разлика в стратегиите, политиките и законодателството за психично здраве, и има големи различия в разходите за здравеопазване в европейските страни (напр. Франция 14,5% срещу Люксембург 1%), се правят крачки напред с увеличаването на амбулаторните заведения за психично здраве от 3,9 до 9,1 на 1000 000 жители.

,,Индекс за психичното здраве на Headway осъществява мониторинг върху различни аспекти на психичното здраве, осигурявайки всеобхватен и динамичен инструмент за наблюдение и планиране на политиките в областта на здравеопазването, социалните грижи, образованието и околната среда в областта на психичното здраве в европейските страни‘‘ заяви Даниела Бианко, партньор и ръководител в областта на здравеопазването в Европейски дом – Ambrosetti. ,,Може да бъде прието като компас за стратезите за посрещане и справяне с днешните и утрешните предизвикателства, подобрявайки подкрепата за психичното здраве на хората и техните семейства, за да бъде гарантирано тяхното благосъстояние, приобщаване, социално сближаване, устойчивост и растеж на нашите общества.‘‘

Подобрена подкрепа на работните места, в училищата и в обществото като цяло

Последният аспект на Индекса покрива отзивчивостта на държавите членки към нуждите на хората с психични разстройства на работното място, в училищата и в обществото. Психичните разстройства засягат приблизително около 20% от населението в трудоспособна възраст, като нивото на безработица при хората, засегнати от психично заболяване, е със 7,7% по-високо от това при хората без подобно заболяване. Общите разходи, свързани с психичните заболявания в Европа възлизат на 4% от общия европейски БВП (над 600 милиарда евро), като е възможно да са се увеличили след избухването на COVID-19. От друга страна над 45% от европейските държави са въвели програми, свързани с работата за превенция и запознаване с психичното здраве, а 68% от европейските държави са приложили национална стратегия или програма с фокус върху превенцията и запознаването с психичното здраве при деца и юноши.

„Във времето на несигурност, в което живеем младите хора са по-често изложени на притеснения и страхове, които често имат негативни последици за психичното им здраве. Достатъчно е да се каже, че човек, който е роден в началото на 2000 г., вече е преживял продължителна инфлация и последвалите мерки за икономии, глобална пандемия, геополитически конфликти, криза за покачването на разходите за живот и свят, който се примирява с мащабите на изменението на климата. За да се осигури здравословно бъдеще за най-младата част от европейското население, една Стратегия на ЕС за психичното здраве трябва да включва и ангажира всички заинтересовани страни и сектори. Този многостранен подход би бил не само по-ефективен, но и по-всеобхватен и би достигнал до по-уязвимите или маргинализирани групи от млади хора“, заяви евродепутатът Брандо Бенифеи, член на Алианса на ЕП за психично здраве. 

За да научите повече за Headway: Нова карта в областта на психичното здраве или за да изтеглите пълния текст на доклада, моля посетете: https://eventi.ambrosetti.eu/headway/

 

###

 

За допълнителни въпроси, моля свържете се със:

Daniela Poggio – Global Communications Executive Director, Angelini Pharma, daniela.poggio@angelinipharma.com

Elisa Milani – Project Coordinator and Consultant, Healthcare Area, The European House – Ambrosetti, elisa.milani@ambrosetti.eu

 

Инициативата Headway е насочена към съществени проблеми в областта на мозъчното здраве в Европа. Първоначално е била стартирана с фокус върху психичното здраве през 2017 г. от италианския мозъчен тръст Европейски дом – Ambrosetti в партньорство с Анджелини Фарма с цел създаване на мултидисциплинарна платформа за стратегическо отражение, анализ, диалог и сравнение между различни европейски практики в справянето с хора, които са засегнати от психични разстройства. Тя е стартирана в съответствие с програмите, дейностите и плановете на СЗО и международни институции, насочени към осигуряване на по-европейска перспектива. От създаването си инициативата Headway се разраства, благодарение на което включва няколко проучвания, доклади и дейности, които са посветени на развити дискусии на европейско равнище относно услугите и управлението на хора, които са засегнати от психични разстройства в цяла Европа, създавайки устойчива пътна карта за психичното здраве.

Всяка година новият доклад на Headway за епилепсията и Headway за психичното здраве е публикуван, за да представи актуална картина на ситуацията в Европа.

За повече информация за инициативата Headway, моля посетете: https://eventi.ambrosetti.eu/headway/.

 

За Анджелини Фарма

Анджелини Фарма е международна фармацевтична компания, която е част от Angelini Industries. Компанията изследва, разработва и предлага на пазара здравни решения с фокус върху областите на централната нервна система (ЦНС) и психичното здраве, включително болка, редки заболявания и потребителско здравеопазване с изключително успешни интервенции, предлагани на пазара в цял свят. Основана в Италия в началото на 20-ти век, Анджелини Фарма оперира директно в 25 държави, като в нея работят повече от 3000 души. Продуктите на компанията се предлагат в повече от 70 държави чрез стратегически съюзи с водещи международни фармацевтични групи. Анджелини е напълно интегрирана компания с обширни и добре познати програми за научноизследователска дейност, както и производството на съоръжения от световна класа и международни маркетингови дейности на ключови съединения и водещи представители в много сектори.

За повече информация относно Анджелини Фарма, моля посетете: www.angelinipharma.com

За Европейски дом – Ambrosetti

Европейски дом – Ambrosetti е мозъчен тръст и консултантска компания за управление с 285 професионалисти, която работи от 1965 г. и се разраства значително през годините, благодарение на приноса на много от партньорите си, развивайки многобройни дейности в Италия, Европа и останалата част на света.

В категория ,,Най-добри частни мозъчни тръстове“, Европейски дом – Ambrosetti е обявена за № 1 в класацията ,,Най-добри частни мозъчни тръстове‘‘ в Италия, № 4 в Европейския съюз и е сред най-уважаваните независими мозъчни тръстове в света от общо 11,175 на глобално ниво в последния доклад на „Global Go-To Think Tanks Reports“ на Университета на Пенсилвания. Европейски дом – Ambrosetti беше признат от Института за най-добри работодатели за един от 131-те най-добри работодатели на 2022 г. в Италия. Европейски дом – Ambrosetti притежава експертиза в сектора на здравеопазването със специализирана професионална практика, която повече от 15 г. развива различни видове проекти за всички заинтересовани страни – както публични, така и частни, в здравната екосистема.

За повече информация, моля посетете https://www.ambrosetti.eu/en/ и последвайте в Twitter @Ambrosetti_.