Headway – Нова пътна карта за здравето на мозъка: Акцент върху Епилепсия

Epilepsy

Сред неврологичните разстройства епилепсията е четвъртото най-разпространено заболяване в Европа, което причинява 1,3 милиона DALY (години живот, коригирани според увреждания) и 941 000 YLD (години загубен живот -YLL). Заболеваемостта често се подценява, като се има предвид сложността на проявлението на симптомите и основните причини. Въпреки това оценките съобщават за близо 400 000 нови случая в Европа всяка година, като общият брой на лицата, живеещи с епилепсия, е 6 милиона (6-8 % от населението).

Социалната изолация и стигмата допринасят до голяма степен за глобалното бреме на епилепсията. Освен това пандемията от COVID-19 направи управлението на заболяването по-трудно. Въпреки това много малко европейски държави разполагат с национални планове за управление на заболяването.

В този контекст Анджелини Фарма активира инициативата „Headway - нова пътна карта за мозъчно здраве“ в сътрудничество с италианския мозъчен тръст Европейски дом „Ambrosetti“.

По време на  дигитално събитие, проведено на 21 юли 2022 г. от Европейски дом „Ambrosetti“ в сътрудничество с Анджелини Фарма, бяха представени резултатите от инициативата "Headway - нова пътна карта за мозъчно здраве: Акцент върху епилепсията“

В доклада се подчертава как качеството на грижите за епилепсията често липсва в цяла Европа, като до 40% от хората с епилепсия остават нелекувани  (до 90% в някои области). Освен това стигмата и маргинализацията продължават да играят значителна роля за изолирането и ограничаването на хората с епилепсия, независимо дали в училищната среда, на работното място или в обществото като цяло. Също така пречките пред научните изследвания в областта на епилепсията включват липса на последователни епидемиологични данни, сложни регулаторни процеси, недостатъчно финансиране и културна стигма.

Последната е определена в доклада като критичен проблем, пред който са изправени хората, живеещи с това заболяване, и допринася за лошото физическо и психическо здраве, като 51 % от анкетираните възрастни се чувстват стигматизирани, а 18 % от тях - силно. Стигмата може да забави търсенето на подходящи здравни грижи от пациентите, да повлияе на достъпа до грижи, на финансирането на здравеопазването и да засегне наличието на възможности за лечение.

Повече от един на всеки пет души с епилепсия се изолира от обществото поради тревожност, свързана с възможни нежелани реакции при публични пристъпи, които могат да доведат до инциденти. Тъй като живеем в третото лято на пандемията COVID-19, мащабът на смущенията и допълнителният стрес за общността на хората с епилепсия са ясно забележими, както показват резултатите от доклада. Ограничаването на клиничните грижи е оказало значително въздействие, като само в Италия броят на ЕЕГ по време на кризата е намалял със 75 % в сравнение с времето преди COVID. Докладът показва, че 30 % от пациентите са преустановили болничното си лечение. По-ниската социална подкрепа, както и социалната изолация могат да продължат да намаляват придържането към лечението, както и да влошават контрола на пристъпите.

“Епилепсията е призната за едно от най-разпространените неврологични заболявания, но благодарение на изследвания като това вече знаем и че въздействието на неврологичните заболявания като цяло върху здравето е било подценявано в продължение на години", заяви Пиерлуиджи Антонели, главен изпълнителен директор. „Този доклад е важен крайъгълен камък и изважда наяве факта, че все още има явна липса на информираност за епилепсията в цяла Европа”.