Пулмология

Pulmonology

Пневмология и фтизиатрия е специалност, която се занимава с лечение и профилактика на заболяванията на дихателната система, в частност белите дробове. Най-честите заболявания са хроничен бронхит, хроничен обструктивен бронхит, бронхиална астма, белодробен емфизем, пневмонии с всичките им разновидности, плеврити /вирусни, туберколозни и др./, белодробна и извънбелодробна туберколоза, саркоидоза, доброкачествени и злокачествени заболявания на дихателната система.

Болестите на белите дробове заемат първо място в общата заболеваемост и са сред водещите причини за смърт. Прогнозите на Световната здравна организация са за значително нарастване на честотата им, и че в близко бъдеще те ще бъдат все по-важен медицински, социален и финансов проблем. Това е валидно не само за хроничната обструктивна белодробна болест и туберкулозата, но и за респираторните инфекции и карцинома на белия дроб.