Онкология

Rare Deseas Header

Ракът е основна причина за смърт в световен мащаб, последван от сърдечни заболявания и инсулт. Има 43,8 милиона души, живеещи с рак през 2018г., които са диагностицирани през последните 5 години. Освен това, ракът е с най - голямо икономическо въздействие от преждевременната смърт и увреждания в сравнение с всички останали причини за смърт в световен мащаб; оцененото въздействие в размер на 895 милиарда долара представлява 1,5% от световния брутен вътрешен продукт (БВП). Много силна е и тежестта върху хората и семействата. Първичната и вторичната превенция и новите стратегии за лечение могат не само да спасят човешки животи, но и да подобрят перспективите за икономическо развитие в много страни.

Angelini има дълга история в областта на онкологията и поддържащите грижи в региона на Централна и Източна Европа. В сътрудничество със своите бизнес партньори, Angelini предлага най - добрите възможни решения за неудовлетворените нужди в поддържащата грижа (където създаваме силна синергия с корпоративното портфолио от продукти за болката) и най -съвременните възможности за лечение както в хематологията, така и в онкологията.

Гаденето и повръщането, предизвикани от химиотерапията (CINV), е един от най -честите и опустошителни странични ефекти на химиотерапията. В тази насока, Angelini предлага най - доброто лекарство за превенция и лечение, което носи на пациентите по-добро качество на живот и по-леко понасяне на лечението.

В хематологията, Angelini предлага животоспасяващ продукт за лечение на хронична миелоидна левкемия и остра лимфобластна левкемия.

Наскоро, Angelini разшири дейността си, обхващайки солидния тумор, с нова таргетна терапия за първично лечение на напреднал бъбречно - клетъчен карцином.