Априлия

Testata Aprilia

Заводът в  Априлия

Angelini Fine Chemicals е бизнес звеното на Angelini Pharma. В него се разработват и произвеждат нискомолекулни съединения за брандовете на Angelini и предоставя договорни услуги за разработване и производство на водещи мултинационални фармацевтични и биотехнологични компании.

Разположен на юг от Рим, в близост до Априлия, заводът разполага със 70 000 м2 производствени мощности, оборудвани по най-високотехнологичен начин, в съответствие с изискванията на действащите в момента добри производствени практики, и лаборатории за научноизследователска и развойна дейност. Angelini Fine Chemicals е лидер в разработването и производството на нискомолекулни продукти по поръчка, усъвършенствани междинни метаболити и активни фармацевтични субстанции. Дружеството съдейства на различни фармацевтични компании в разработката на лекарства в мащаби от килограм до няколко тона.  

Неотдавна Angelini Fine Chemicals пусна в експлоатация нова част от своя завод с цел увеличаване на капацитета за научноизследователска и развойна дейност и производство на високоактивни активни фармацевтични субстанции, а също и за утвърждаване на портфолиото за договорни услуги за разработка и производство за настоящи и бъдещи клиенти.

Заводът се инспектира и получава одобрение за дейността си от Италианската агенция по лекарствата (AIFA), Агенцията на САЩ за контрол на храните и лекарствата (FDA) и  Aгенцията за фармацевтични и медицински изделия (PMDA). Сертифициран е в съответствие с действащите добри производствени практики и по стандарта ISO. Годишният му производствен капацитет е 140 000 литра.

Дружеството използва широк набор от синтетични технологии за решаване на сложни въпроси от химично и производствено-мащабно естество – своеобразен подход за прилагане на химични методи, който се цени високо на международния фармацевтичен пазар на услуги по аутсорсинг.