Анкона

Veduta Aerea Aerial View

Заводът в  Анкона

Заводът в Анкона, разположен само на няколко километра от едно от най-важните пристанища на Адриатическо море, произвежда медицински продукти, които се изнасят в 67 държави.

Заводът притежава необходимото разрешително по стандартите на ЕС за добри производствени практики и е в състояние да произвежда някои високоактивни лекарствени средства, като хормони и небеталактамни, и нецефалоспоринови антибиотици. Здравното министерство е издало разрешение за производството на медицински и хирургични консумативи, и за използването на наркотични и психотропни вещества за производството на лекарства. В този завод могат да бъдат произвеждани и медицински изделия.

Основен дял от производството на завода заемат твърдите лекарствени форми, но важно значение имат и нестерилните течни и полутечните лекарствени препарати. Специално подразделение произвежда лекарствени средства за клинични изпитвания в малки количества, дори и за трети страни.

Заводът е сертифициран от TÜV SÜD в Мюнхен по редица стандарти: UNI EN ISO 9001:2015 за Системата за качество; UNI EN ISO 13485:2016 за Системата за управление на качеството; UNI EN ISO 14001:2015 за околната среда, BS OHSAS 18001:2007 и най-скорошният ISO 45001:2018 за безопасността на труда.

Като част от множеството инициативи, насочени към опазване и устойчивост на околната среда, в завода е реализиран съвременен проект за икономия на енергия. Отличената с награда система беше създадена с цел намаляване на консумацията на електрическа енергия при запазване на параметрите на добрите производствени практики. Тя използва благоприятните външни климатични условия за повишаване на температурата на охладената вода, използвана за контролиране на вътрешния климат и за адаптиране на работата на климатичните камери. Това ще намали потреблението на електроенергия с около 1700 MWh/годишно, спестявайки годишно около 25 000 m3 вода, доставена от комуналните услуги за битови нужди (питейна вода) и около 900 000 Smc/годишно метан. Допълнително спестяване на метан от около 190 000 Smc/годишно се предвижда да бъде постигнато чрез увеличаване на възстановяването на топлината, чрез подобряване на ефективността на работата на топлообменниците, което прави системата способна да насочва по-добре скоростта на водния поток според топлинните нужди.

Общата площ на завода от 177 000 м2, над 15 000 м2 заемат производствените мощности, 660 м2 се падат на производството на експериментални лекарствени средства, 3500 м2 са отделени за лаборатории, 5000 м2 – за съхраняване на суровини и опаковъчни материали, 24 750 м2 – за складове за дистрибуция на готовата продукция и 22 000 м2 – за офисно пространство и системи.