Headway 2023

Headway2021 Website

Тежестта на психичните заболявания нараства в световен мащаб. Само в Европа различни форми на психични разстройства засягат близо 40% от общото население годишно, което води до преждевременна смъртност и засяга функционирането и качеството на живот както на пациентите, така и на техните семейства.

Следователно прилагането на политики за социално, физическо и психично здраве трябва да бъде приоритет за Европейските здравни системи, за да се подобри достъпът до цялостно качество на грижите.
За тази цел някои страни стартираха нови политики и законодателства в тази област, а много от тях постигат напредък в управлението на услуги за психично здраве в общността, въпреки че все още има много значителни различия в цяла Европа.

Следователно споделянето на местен опит и най-добри практики в областта на психичното здраве е от първостепенно значение за оптимизиране на рамката, диагнозата, лечението и необходимата социална интеграция на всички пациенти.

В този контекст Angelini Pharma – в рамките на своя ангажимент към психичното здраве и нарастващото си лидерство в областта на невронауките – активира инициативата Headway2023 последователно и в съответствие с програмите, дейностите и плановете на Световната здравна организация и на международните институции и организации.

Проектът стартира през 2018 г. в сътрудничество с известния италиански мозъчен тръст The European House – Ambrosetti и има за цел да насърчава психичното здраве във всички области – в съответствие с неотдавнашния подход „Здравето във всички политики“, популяризиран от Европейския съюз – чрез стимулиране на дебата относно социалните и здравните политики в Италия и Испания, като се насърчава приемането на иновативни пътища за диагностика, лечение и социално възстановяване. Крайната цел е да се усъвършенства настоящата парадигма на управление и лечение на психични заболявания, така че социалните и здравните системи на всяка страна от ЕС да могат да осигурят адекватни и ефективни пътища за лечение и грижи и в същото време да насърчават по-добро качество на живот за пациенти, засилващи законното социално включване.

На 9 октомври 2019 г. първото 2-годишно пътуване Headway2023 приключи с форум на високо ниво, домакин на Европейския парламент. Наред с други, евродепутати, европейски мултидисциплинарни експерти и учени, здравни икономисти и представители на асоциациите на пациентите се присъединиха към събитието, за да обсъдят и споделят мнения и окончателни препоръки.

Angelini Pharma силно вярва в подкрепата на подобни инициативи в пространството за създаване на политики и признава стойността на излизането „отвъд хапчетата“ с непоколебимата си ангажираност към пациентите и техните семейства.