Анджелини Фарма се присъединява към конгреса на EAN 2024, за да подкрепи постигнатите върхови резултати в областта на неврологията и лечението на епилепсия

AP24 G 1030 Openinginnovation
  • Published: 1 юли 2024

Анджелини Фарма с гордост обявява участието си в конгреса на Европейската академия по неврология 2024 (EAN), най-големият форум по неврология в Европа.

Ежегодното събитие ще се проведе между 29 юни и 2 юли в сградата на Massukeskus в Хелзинки, Финландия. Конгресът има за цел да гарантира върхови постижения в областта на неврологията чрез предоставяне на висококачествена научна програма от лектори, обслужваща „900 000 000 мозъка – 45 000 членове – 47 държави – една общност!“

В своята 10-та година основна тема на тазгодишния конгрес е Невромодулация: Напредък и възможности при неврологичните заболявания. Анджелини Фарма ще вземе участие с три ключови активности: спонсорство на научен симпозиум, щанд и присъствие на над 60 делегати на компанията.

Симпозиумът, насрочен за 30 юни е на тема: „Тънката граница между недостатъчното и прекомерно лечение при неконтролираната епилепсия“. Под председателството на проф. Юкка Пелтола (Факултет по медицина и здравни технологии към Университета в Тампере, катедра Неврология, Университетска болница в Тампере, Финландия) Анджелини Фарма кани д-р Магдалена Босак (Медицински факултет на Ягелонския университет, катедра Неврология в Ягелонската университетска болница, Краков, Полша) да говори за прекомерното лечение и пропуснатите възможности за намаляване на тежестта на лечението, и доц. д-р Анхел Аледо-Серрано (Университет „Франсиско де Витория“; център за епилепсия „Синаптия“ и Университетска болница „Витас“, Мадрид, Испания), който ще разкаже за недостатъчното лечение и пропуснатите възможности за намаляване на тежестта на престъпите.

След като представят анализ на съвременното лечение на епилепсията проф. Юкка Пелтола, доц. д-р Анхел Аледо-Серрано и д-р Магдалена Босак ще участват в дискусия за негативните последици от недостатъчното или прекомерното лечение на епилепсията. От риска от нараняване и/или смърт, свързан с недостатъчното лечение, до честотата на страничните ефекти и неконтролираните пристъпи, свързани с прекомерното лечение, участниците в дискусията ще се позоват на съвместния си опит в академичните среди и клиничната практика, за да разгледат предизвикателствата в лечението на епилепсията. Ще бъдат обсъдени ранното и ефективно лечение, промяната на лечението и политерапията, както и ролята на недостатъчно проучени фактори като недостиг на време и удовлетвореността сред лекарите, както и притесненията от страничните ефекти сред пациентите и техните семейства.

С участието си в конгреса на EAN, Анджелини Фарма подчертава важността на  сътрудничеството между най-добрите академични институции и световно значими центрове, както и обмена на информация между научната и медицинска общност. В допълнение към конгреса на EAN, чрез участието в срещата на ключови фигури от публичния сектор, държавни служители и политици в столицата на Финландия на 1 Юли ще се проведе и инициативата Headway - „Нова пътна карта за ментално здраве, фокус върху пилепсията“.

Организирано в партньорство с Анджелини Фарма, събитието на Headway – Фокус върху епилепсията ще демонстрира местните и глобални синергии между участниците в изпълнението на IGAP (Междусекторен глобален план за действие за епилепсията и други неврологични заболявания) на национално ниво. Сред гост говорителите ще бъдат главния изпълнителен директор на Международното бюро по епилепсия Дона Уолш и проф. д-р Реета Калвианинен, ръководител на катедрата по неврология в Университета на Източна Финландия, директор на центъра по епилепсия в Куопио, Университетска болница Куопио, Финландия.

Фокус на събитието ще бъдат предизвикателствата, които са характерни за скандинавския регион. Лекторите ще разгледат настоящите бариери като дискриминацията и стигмата, изследвайки връзката между правата и законите, както и ролята на професионалното здравеопазване и работодателите. Основният акцент ще бъде върху реорганизацията на работното време и задачите като се наблегне на осъществените решения. Събитието също така ще призове политиците да предприемат действия за прилагане на интегрирани стратегии, които да променят обществените възприятия.

Участието на Анджелини Фарма в EAN 2024 и събитието на Headway – Фокус върху епилепсията представляват конкретни прояви на нейния неотклонен ангажимент към върховите постижения в областта на неврологията и мозъчното здраве. С поставянето на специален акцент върху благосъстоянието на пациентите, качеството на живот и реалните последици от лечението на заболяването, Анджелини Фарма действа в подкрепа на мисията на EAN за осигуряване на по-добри грижи и резултати за всички пациенти с епилепсия.

 

About Epilepsy

Epilepsy is one of the most widespread neurological diseases in the world, affecting approximately 50 million people of all ages.[3] In Europe, approximately six million people are estimated to be living with this disease.[4] Epilepsy can have multiple potential causes, including genetics and other factors, though approximately half of cases worldwide do not have a known cause.[3]

The complications associated with epilepsy are severe, with a risk of premature mortality up to two times higher than the general population.[3] The recurrent seizures associated with this condition also have wide-ranging effects on a person’s broader physical and mental health, education and employment opportunities and other quality of life factors such as social relationships.[3]

Treatments are available to help reduce seizures and improve quality of life, and approximately 70% of people living with epilepsy are thought to be responsive to these treatments.[3]

 

[1] ILAE. Definition and Classification. Available at: https://www.ilae.org/guidelines/definition-and-classification [Accessed June 2024]

[2] Faught E, Duh MS, Weiner JR, Guérin A, Cunnington MC. Nonadherence to antiepileptic drugs and increased mortality: findings from the RANSOM Study. Neurology. 2008;71(20):1572-1578. doi:10.1212/01.wnl.0000334277.63240.16

[3] WHO. “Epilepsy Key Facts.” N.p., 9 Feb. 2023. Web. 24 Aug. 2023.

[4] Zarocostas J. BMJ 2010; 341 :c4756 doi:10.1136/bmj.c4756